Hvorfor skal du undgå hormonforstyrrende ingredienser?

ingredienser

Over de seneste par år, har vi fået et langt større fokus på at de ingredienser som indtages eller påføres kroppen, kan have en stor effekt på vores sundhed.

Eksempelvis har forskning bevist sammenhængen mellem den stigende infertilitet og nedsatte frugtbarhed hos unge kvinder og hormonforstyrrende ingredienser fra hygiejneprodukter.

Men derudover har det længe været kendt, at en række ingredienser kan virke kræftfremkaldende, såfremt vi udsættes for dem i tilstrækkelig grad. Det sker gennem cocktaileffekten.

For selvom enkelte produkter ikke indeholder mængder af de hormonforstyrrende og kræftfremkaldende ingredienser der indebærer en sundhedsrisiko alene, så udsættes vi gennem mange kilder. Det kaldes cocktaileffekten.

Gennem de mange kilder kan ingredienserne desuden udvikle nye kombinationer, som kan virke yderligere problematiske.

Video om emnet:

Hvor findes de?

Hvor finder man så disse kilder? Det gør vi overalt i vores hverdag. I vores mademballager, tøj, rengøringsartikler, plejeprodukter og så videre. På websites som Tænk og Savasana.dk kan du læse mere om emnet.

Men med bevidsthed for produktvalg og ved at stille højere krav til producenterne, er det muligt at undgå de mange sundhedsskadelige og problematiske ingredienser i meget høj grad.

Eksempelvis er det i dag ulovligt at anvende formaldehyd i plejeprodukter. Det er det kun fordi forbrugerne har krævet mere fra producenterne. Det samme gælder for en lang række andre konserveringsmidler, eksempelvis en lang række parabener, som heller ikke anvendes i dag.

Vi kan ikke overlade ansvaret til myndighederne alene, da cocktaileffekten eksempelvis gør det svært at regulere markedet på en måde som også giver mening i praksis. Dertil kommer at alle ingredienser først sendes på markedet og derefter testes, hvis det findes nødvendigt.

Vi har altså set parabener og formaldehyd i vores plejeprodukter i mange år, før det blev reguleret. Ligeledes findes formaldehyd i dag også som sprøjtemiddel på tekstiler, der fragtes over lange afstande.

Du kan måske genkalde den kemiske lugt af nyt tøj? Det er ikke reguleret, det skal ikke engang deklareres.

Hvad kan du gøre?

Så hvad kan vi stille op som forbrugere? Vi skal i starte med at vælge alternativer til produkter fabrikeret af producenter der ikke tager ansvar og fortsat anvender sundhedsskadelige ingredienser – også selvom forklaringen er, at disse ingredienser kun anvendes i meget lille grad.

At stoppe med at købe, er den største protest vi som forbrugere kan anvende.

Der findes heldigvis mange gode produktalternativer, som ikke går på kompromis med vores sundhed.

Dernæst skal vi udbrede bevidstheden og italesætte problemerne, så vi får producenterne i tale. Vi skal skabe en dialog og kræve forandring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *