Samarbejdspartnere
Ørestad logo Københavns Kommune logo lading arkitekter logo
Sponsorer
Elforsk logo

Tv. en termorude i almindeligt glas - i midten luft - th. en energirude.

 

 

Lavenergiruder

Lavenergiruder er termoruder, hvor det inderste lag glas er lav emissionsglas, og hvor mellemrummet er fyldt med en isolerende gasart - som regel argon. Derudover kan ruderne være forsynet med "varme kanter" afstandsprofiler, der er mindre varmeledende end de gængse.
 
Lavenergiruder er på få år gået fra at være noget man brugte når det skulle være særligt energibesparende, til at være standard.
 

U-værdi

Man skal være opmærksom på at den U-værdi der oplyses er center U-værdien - det vil sige midt på ruden. Selvom man bruger "varme kanter" udgør kantprofilerne en kuldebro. Er vinduerne småsprossede vil den samlede U-værdi blive væsentligt højere end center U-værdien, og man bør i stedet overveje en forsatsløsning med lavemissionsglas, hvor center U-værdierne nok er lidt højere, men hvor der til gengæld ikke er kuldebroer ved kanterne.

Vinduesproducenter opgiver ofte rudernes center U-værdi. Man skal være opmærksom på at U-værdien for hele vinduet kan være væsentlig højere. Det afhænger af vinduets geometri og af rammer og karmes U-værdier

 

Isoleringsevne er ikke alt

Vi har vinduer for at kunne kigge ud, og for at få dagslys ind. Der kommer desuden også varme gennem ruderne.

Heldigvis er belægningerne på lavemissionsglasset blevet så gode, at man næsten ikke ser dem.

Hvis man fokuserer for ensidigt på ruders isoleringsevne fx ved at bruge flere lag glas, så går det ud over lys mængden og kvaliteten (misfarvning), og man kunne have fået den samme mængde lys ind gennem et mindre vindue. Da vinduerne under alle omstændigheder isolerer væsentlig dårligere end en isoleret ydervæg, så kan et større vindue med lav U-værdi sagtens være dårligere - rent energmæssigt - end et mindre vindue med en lidt højere U-værdi. 3 lag glas er ikke altid hensigtsmæssigt, og 4 lag det sjældent.

 

Energimærkning

Energimærkningen forholder sig til rudens energibalance, der beregnes således:

Eref. = 196,4 x g – 90,36 x U

Hvor g er rudens g-værdi /total solenergitransmittans og U er rudens center U-værdi

Energimærket vægter altså både solenergitransmittansen og U-værdien. Kanternes isoleringsevne indgår ikke i beregningen, der bestemmer hvilket bogstav ruden skal have, men til gengæld skal det oplyses i produktspecifikationen til en energimærket rude. Den skal som minimum indeholde:

  • Ug-værdi (center U-værdi)

  • Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktionen

  • Sollystransmittans

  • Total solenergitransmittans

Klassifikation

  • Energiklasse A: Energitilskud større end 20,0 kWh/m2

  • Energiklasse B: Energitilskud større end 10,0 kWh/m2 til og med 20,0 kWh/m2

  • Energiklasse C: Energitilskud større end 0,0 kWh/m2 til og med 10,0 kWh/m

Redaktion La+k 
Fotos La+k
Research og tekst Lena Gerlach La+k
Opdateret September 2008

 

Links og litteratur

> Energimærkning af ruder, vinduer og forsatsløsninger

Viden om vinduer, CD-rom, Lading arkitekter + konsulenter A/S, 2003.